Content

Risikoanalyse af nye maskiner

Vi hjælper jer med risikoanalyse af jeres nye maskiner i henhold til Maskindirektivet 2006/42.

Den måske vigtigste del af en CE-mærkning eller en overensstemmelse for en "Delvist færdiggjort maskine" i henhold til maskindirektivet, er risikoanalysen.

Lang tids erfaring i maskinkonstruktion er ikke tilstrækkelig, for at sikre, at maskinen er sikker. 
Risikoanalysen skal være korrekt udført, for at maskindirektivet kan opfyldes.

For at sikre, at maskinen er "tilstrækkelig" sikker, udføres en risikoanalyse af maskinen.

  • Gennemgang af, hvad maskinen er beregnet at blive brugt til
  • Hvilke foskellige faser i maskinens liv skal vi se på 
  • Identifikation af risici
  • Vurdering af risici
  • Afhjælpning af risici
  • Vurdering af effekten ved tiltagene

Når det gælder nye maskiner, skal risici identificeres, vurderes og afhjælpes i henhold til vores standarder inden for maskinsikkerhed. 

Vi hos tec.nicum har stor erfaring med risikoanalyser på nye maskiner og hjælper jer med alle trin til at få gennemført en korrekt risikoanalyse efter gældende regler og standarder.  
Til vurdering af risici følger vi bl.a. Maskindirektivet 2006/42 og den grundlæggende standard EN ISO 12100, for at opnå en sikker maskine. 

Kontak os for mere information, og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med jeres risikoanalyser. 

Context Column

Onlinekatalog
Brochurer og kataloger