Content

Principper for vores energipolitik og miljøbeskyttelse

Ansvar for ressourcer

Jordens ressourcer er ikke ubegrænsede. Hver industrivirksomhed må forstå dette faktum på en ansvarsfuld måde. Schmersal-gruppen har sat sig som mål at respektere principperne for bæredygtig opførsel og også samtidigt tage hensyn til økonomiske målsætninger men også sociale og miljømæssige aspekter.

Principper for energipolitik hos Schmersal

Bedst mulige reducering af specifik energiforbrug er en vigtig bestanddel i Schmersal-gruppens virksomhedspolitik. Vi har defineret principperne for vores energipolitik samt energimål for vores virksomhed.

Vi anser det er vor pligt at med hjælp af gennemtænkte processer reducere energiforbruget indenfor rammerne af de økonomiske og tekniske muligheder. Vort ansvar for håndtering af energi og andre ressourcer kræver registrering af energiforbruget, respektere fastlagte energimål og -program samt kontrollering af vore egne indsatser med målbare hjælpemidler.

Vi har allerede indført et ensartet energistyringssystem som er certificeret iht. DIN EN ISO 50001 med det mål at, indenfor rammerne af en kontinuerlig forbedringsprocess, gradvist øge energieffektiviteten, sænke energiomkosninger og tydeligt reducere miljøpåvirkningen. Regelbundne energirapporter i hele virksomheden gir mulighed for at fastslå besparelsespotentialerne.

Produktudvikling

Grundlaget for bæredygtige og miljøvenlige produkter lægges allerede ved udviklingen. Vores konstruktører arbejder for at efterlade et så lille ”miljømæssigt fodaftryk” som muligt efter at et nyt produkt er skabt. Derfor udvikles vore produkter med målet om at belaste miljøet så lidt som muligt ved fremstillingen, ved ændringer og ved genbrug, samt ved affaldshåndtering ved slutningen af produktets levetid.

Dette indebærer en gennemtænkt anvendelse af ressourcer og valget af energieffektive produktionsmetoder.

Vores system- og komponenter for maskinsikkerhed har et lavt energiforbrug i drift og vi koncentrerer os på at forbedre energieffektiviteten i vores ny-udviklinger.

Produktion

Alle vores produkter overholder RoHS-direktivet (idag RL 2011/65/EU) fra 2006, et direktiv for visse farlige material i el- og elektronikinstrument. Samtlige lodninger udføres f.eks. med blyfri loddepasta og krom-6-holdige belægninger er erstattet med en passivisering med tykkere lag.

Medarbejdere ved alle produktionsteder opdateres stadigt med regelbunden information om den virksomhedsinterne miljøbeskyttelse. De bedste idéer til forbedringer i produktionsprocesserne kommer oftest fra medarbejderne selv eftersom de dagligt konfronteres med dem.

Genbrug

Korrekt affaldshåndtering resp. genbrug af vores produkter sikres gennem at vore produkter ikke anvendes hos private slutforbrugere uden at integreres i maskiner og anlæg hvor affaldshåndteringen er reguleret via retningslinier, lager og forordninger. Affald og genbrugelige material kildesorteres i alle afdelinger og forretningsområder og genbruges der hvor det er muligt. Som registreret virksomhed i Resy-systemet, anvender vi genbrugelig emballage.

Context Column

Respekt for gældende miljøbeskyttelsesforskrifter i respektive land er for os en selvfølge. Vi arbejder med forsigtig håndtering af råmaterial og ressourcer både i produktudviklingen og i hele processkæden for produktionen.  Vi har også en så lav miljøbelastning som muligt og genbrug af tilpassede genbrugelige materialer.