Content

Kvalitetsstyringssystem

Principper for vores kvalitetspolitik

En virksomhed som Schmersal som udvikler, fremstiller og sælger sikkerhedsprodukter har et meget stort ansvar. Vi er bekendte med kundernes høje krav på denne type af produkter og det er vores mål at hver enkelt kontaktbryder som Schmersal-gruppen producerer skal opfylde eller t.o.m. overgå dette krav. Kvaliteten i vore produkter er derfor højste prioritet. Vi har defineret vores mål og principper for vores kvalitetspolicy i hele Schmersal-gruppen. Og vi forventer os at vores medarbejdere dagligt efterlever vores kvalitetsfilosofi. At skabe en ramme for orientering, hvor vores medarbejdere fuldt ud kan forpligte sig til at nå vores kvalitetsmål er et af principperne for vores kvalitetspolitik.

Globalt ensartet standard

Alle producerende datterselskaber i Schmersal-gruppen arbejder i henhold til et kvalitetsstyringssystem som er certifierat iht. DIN EN ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemet er modulært opbygget og angiver klare regler for alle processer og forløb i virksomheden.

Kvalitetsreglernes gyldighed er gennemgående for alle virksomheder og strækker sig langt udenfor kvalitetsstyringssystemets strukturer. For alle nationalle og internationale produktionssteder gælder ensartet standard og man følger ensartede metoder og værktøj. En maximal transparens og effektivitet opnåes og garanteres gennem de globalt afstemte processerne.

Naturligvis for vore kunder kontaktbrydere med ønsket certifiering for de respektive land, f.eks. CCC (Kina), UL / CSA (Nordamerika) eller EAC (Rusland).

Certificering iht. bilag X i maskindirektivet

Certificeringen jævnfør bilag X i maskindirektivet (Omfattende kvalitetssikring) ved produktionsstederne i Wuppertal og Wettenberg indebær at vi kan udvikle, teste og godkende komponenter til maskinsikerhed i eget regi. Dette bekræfter derudover det høje kvalitetsniveau og fagkompetencen ved produktionsstederne.

For Ex-sikkerhedsbrydere

Ved alle produktionssteder i Schmersal-gruppen som udvikler og fremstiller sikkerhedsbrydere til explosionsbeskyttede applikationer, foreligger udover certificering iht. DIN EN ISO 9001, certificeringer og godkendelser af kvalitetsstyringssystemet iht. respektive retningslinier og normer. Dette er yderligere en faktor for den høje kvalitetsniveau i Schmersal-gruppen. Dermed garanterer vi nødvendig sikkerhed i de meget følsomme områder for (sikkerheds-) kontaktbryderer til eksplosionsfarlige miljøer.

Kvalificering i eget akkrediteret testlaboratorium

Det veludrustet Schmersal-laboratorie i Wuppertal er godkendt som testlaboratorium af det tyske akkrediteringsinstans DAkks og akkrediteret iht. DIN EN ISO/IEC 17025. Dermed kan vi i eget regi, kvalificere lavspændingskontakter iht. kravene i internationalt gældende normer.

For Schmersal-gruppens kunder betyder dette: Nye instrumenter og teknologi kan hurtígt testes og økonomiskt lanceres på markedet. Test hos tredje part som tar tid, forenkles og også kundespecifikke krav på testens omfang kan omsættes på et enklere vis.

Højeste kvalitetsstandard også ved test og certificering

Testlaboratoriet hos Schmersal beskæftiger i øjeblikket elleve medarbejdere med ni officiellt registrerede testingeniøre. Testfaciliteter håndterer testområdet for elektrisk og mekanisk holdbarhed og levetid, anlæg til miljøsimulering (temperatur, fuktighet, vibration, tæthed) samt nødvendig EMK-udrustning.

Laboratoriets opgaver udgør tests under pågående udvikling og typetest af nye sikkerhedsinstrumenter og også sikring af serielanceringer samt test og optimering af eksisterende serier (sammen med udviklere). Et eget kvalitetsstyringssystem som er komplet integreret i Schmersal-gruppens kvalitetssystem, garanterer at højeste kvalitetsstandard opfyldes også for tests og kvalificering.

K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG / Germany

DIN EN ISO 9001: Main certificate including attachment: German/English

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG / Wuppertal / Germany

DIN EN ISO 9001, Single certificate: German/English

MRL 2006/42/EG: German/English

ATEX 2014/34/EU: German/English

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG / Wettenberg / Germany

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English

MRL 2006/42/EG: German/English

ATEX 2014/34/EU: German/English

ARL 2014/33/EU: German/English

Safety Control GmbH / Mühldorf am Inn / Germany

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English

Böhnke + Partner Steuerungssysteme GmbH / Bergisch Gladbach / Germany

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English

ARL 2014/33/EU: German/English

ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. / Brasilien

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English/Portuguese

ATEX DNV-GL, certificate: English

Schmersal Industrial Switchgear Co. Ltd. / China

DIN EN ISO 9001, single certificate: German, English, Chinese

ATEX 2014/34/EU: English

Schmersal India Private Limited / Indien

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English

Context Column

Prüflaboratorium/test lab

Alpha hos VDE - Test og certificering af lav-spændings udstyr

Low Voltage Agreement Group

Selskab for miljøsimulering