Content

tec.nicum - Risikoanalyser og support indenfor maskinsikkerhedsstandarder

Vi hjælper jer på vej til en sikrere maskine.

Kontakt os med jeres spørgsmål vedrørende maskinsikkerhed, så designer vi en løsning, der passer bedst til jer.  
Kontaktoplysninger til vores eksperter i maskinsikkerhed kan findes til højre.  

En tryg og sikker arbejdsplads er inspirerende for medarbejderne og en tryghed for de ansvarlige. 
Kontakt for at drøfte, hvordan vi kan gøre jeres anlæg mere sikkert. 

 

Vores udvalg af tjenester indenfor maskinsikkerhed 

tec.nicum - Risikoanalyser og support indenfor standarder for maskinsikkerhed.

Vores afdeling tec.nicum tilbyder konsulent-ydelser indenfor maskinsikkerhed.

Det kan dreje sig om alt fra hjælp til at tolke en standard, til risikoanalyser på store anlæg.
Kontakt os for at drøfte hvordan vi kan gøre jeres produktion sikrere.

Vores mål på tec.nicum er at skabe en sikrere arbejdsmiljø indenfor industrien. For at opnå en holdbar sikkerhed i og omkring en maskine må beskyttelsesanordningerne gå hånd i hånd med produktionen uden at besværliggøre arbejdet.

Med lang erfaring indenfor maskinsikkerhed med risikoanalyser, standarder og direktiver har vi kompetencen til at hjælpe Jer.

Vi hjælper Jer med risikoanalyser og løsninger i henhold til maskindirektivet og gældende standarder.

 

Hvad er gældende?

En ny maskine skal fremstilles og CE-mærkes iht. "Maskindirektivet - 2006/42/EG" og gældende standarder.
Når maskinen siden er installeret skal den også opfylde "AFS 2006:4 - Anvendelse af arbejdsudstyr".

- Vi går maskinen igennem sammen med Jer, identificerer og vurderer risici, og sikrer at maskinen opfylder alle krav til en korrekt CE-mærkning. Gennem et tæt samarbejde får i en godkendt maskine.

En eksisterende maskine behøves ofte ikke at CE-mærkes på ny, men må stadig opfylde kravene iht. "AFS 2006:4 - Anvendelse af arbejdsudstyr"
- Vi hjælper Jer med risikoanalyser og nødvendig dokumentation til at opfylde foreskrifter og direktiver korrekt.

En eksisterende maskine som er blevet ombygget kan derimod have behov for at CE-mærkes igen.

Dette må vurderes fra sag til sag og indgår i vores ydelser.
- En vurdering udføres af vores eksperter for at gå videre med den rigtige behandling af maskinen for at opfylde de principper og regler som er gældende.

 

Uddannelse
Vi har også uddannelse i maskinsikkerhed.

En sikker og tryg arbejdsplads er inspirerende for de ansatte og en tryghed for de ansvarlige!
Kontakt os for at drøfte hvordan vi kan gøre Jeres anlæg sikrere.

Context Column

Onlinekatalog
Brochurer og kataloger