Content

Brugsanvisning til maskiner og maskinlinjer

Med hver maskine skal medfølge en brugsanvisning.

Med en ny maskine eller maskinlinje skal der leveres en brugsanvisning iht. de krav, som stilles til CE-mærkningen i maskindirektivet 2006/42/EC.
En operatør skal altid kunne finde maskinens brugsanvisning til den aktuelle maskine og kunne læse sig frem til, hvordan man anvender maskinen sikkert. 

Brugsanvisningen er en del af den tekniske fremstillingsdokumentation og skal bl.a. indeholde de resterende risici, som du ønsker at informere om, efter at risikovurderingen er foretaget af maskinproducenten.
 

Brugsanvisning til maskinlinjer

Når flere maskiner bygges sammen til en enhed skal der udarbejdes en brugsanvisning for hele linjen.
Dette kræves bl.a. for at vide, hvordan maskinerne arbejder sammen, og for at afklare sikkerhedszoner og nødstopzoner. 

En maskinlinje skal også i de fleste tilfælde anvende CE-mærkning og en Overensstemmelseserklæring for hele maskinlinjen.
 

Vi hjælper jer med at udarbejde brugsanvisninger 

Vi hjælper jer med at udarbejde brugsanvisning til jeres maskine/maskinlinje, der opfylder kravene i maskindirektivet, og som overholde standarden SS-EN ISO 20607:2019.
 

I brugsanvisningen skal bl.a. følgende information være tilgængelig: 

  • En generel beskrivelse af maskinen
  • Monteringsvejledning
  • Anvendelsesvejldning
  • Indstillinger på maskinen
  • Information om service og vedligehold
  • Nødvendige personlige værnemidler
  • Støjniveau

Vi har stor erfaring med maskinsikkerhedsarbejde i overensstemmelse med gældende regler.

Tøv ikke med at kontakte os, hvis i har brug for hjælp til dette.

Context Column

Onlinekatalog
Brochurer og kataloger