Content

Kvalitet

Der gælder høje kvalitetskrav ved produktion af systemer og komponenter til sikkerhed. Den mindste lille funktionsforstyrrelse kan betyde alvorlige konsekvenser for operatører eller produktionsprocesser. Dette ansvar forpligter. Selvom vi producerer hundredetusindtals enheder om året, garanterer vi et kvalitetsniveau som modsvarer aktuelle krav som stilles for hvert enkelt produkt.

Grunden til den høje kvalitetsbevidsthed hos Schmersal er virksomhedens kultur og de organisatoriske rammer som er fastlagt efter gældende kvalitetsstyrings-systemer. Høj processikkerhed garanteres over hele værdikæden. Et CAQ-system overvåger og dokumenterer kvalitetsrelevante oplysninger.

Normer og godkendelser

Mange af vores produkter har typegodkendelser f.eks. BG, TÜV, UL og CSA. Desuden er vi repræsenteret i de vigtigste udvalg for normer og arbejdsgrupper. Dette nære samarbejde med brancheorganisationer og andre institutioner sikrer at nye produkter allerede fra start udvikles efter gældende normer.

Til toppen

Korrekt materiel

Selv om vi selv har et meget dybt produktsortiment, så behøver vi også et bredt spektre af komponenter fra underleverandører. Vores kvalitetsstyrings-ansvarlige arbejder i nært samarbejde med vores leverandører og holder øje med at vores høje kvalitetskrav virkelig opfyldes. Dette omfatter:

 • Leverandørkontrol
 • En computerstyret varemodtagelseskontrol med omfattende dokumentation af data i vores CAQ-system
 • Første gennemgående kontrol af nye materialer og nye leverandører
 • Regelmæssig evaluering af leverandører
 • Fælles kvalitetsoptimering
 • Miljøvenligt indkøb

Til toppen

Korrekt udstyr

Vi sikrer at vores produktionsteknik opfylder gældende krav for at kunne producere værdifulde produkter, blandt andet ved:

 • Omsorgsfuld vedligeholdelse og inspektion af maskiner og anlæg
 • Regelmæssig overvågning af interne test- og målehjælpemidler og eksterne laboratorier
 • Forbedrede produktionsprocesser i henhold til den seneste teknik

Til toppen

Korrekt produktionsproces

Reproducerbare processer garanterer en jævn kvalitet under produktionen. Dette omfatter blandt andet:

 • Den faktiske produktion startes først efter en godkendt testfase
 • Dybt produktsortiment og kompetencer ”in-house”
 • Fastlagt produktionsgang og testskemaer for montering
 • Kontrollere og følge arbejdssikkerheds- og miljøforskrifter
 • Jobrotation i produktionen
 • 100% test af sikkerhedsbrydere
 • ESD-beskyttelsesanordninger for modsvarende produkter og områder

Til toppen

Kvalitet: En proces, ikke en tilstand

Schmersals sikkerhedsbrydere anvendes kontinuerligt og i mange tilfælde under krævende forhold over hele verden. Dette bekræfter og påviser blot vores høje kvalitetsniveau. Men vi er stadig ikke tilfredse. Kvalitet, som vi ser det, er en proces og ikke en tilstand. Vi arbejder dagligt på at forbedre vores kvalitetsstandard, blandt andet med grundig evaluering og analyse af dokumenterede kvalitetsopgaver samt regelmæssige interne kvalitetskontroller, endda over kravene for DIN EN ISO 9001.