Content

Risikoanalyse af gamle maskiner

Vi hjælper jer med en korrekt udført risikoanalyse af jeres gamle/eksisterende maskiner.

Noget vi desværre ofte hører er "Åh, den maskine er fra 70'erne, så den er nok farlig!" 
Det er naturligvis en helt fejlagtig påstand.
 

Detta gælder at:

  • En gammel maskine behøver ikke ny CE-mærkning, medmindre der gennemføres en væsentlig ombygning. 
  • En gammel maskine behøver heller ikke at følge nutidens krav på sikkerhed til punkt og prikke, ligesom en nyere maskine skal. 
  • Men, den skal kunne anses som sikker, uanset om den er 2 år eller 52 år gammel.
     

For at sikre, at en eksisterende/gammel maskine er tilstrækkelig sikker, udføres en risikoanalyse på maskinen. 

  • Genennemgan af, hvad maskinen er beregnet til og hvordan maskinen fakisk anvendes i dag
  • Identificering af risici
  • Vurdering av risici
  • Afhjælpning af risici
  • Vurdering af effekten ved tiltagene

Når det gælder gamle maskiner skal de identificerede risici vurderes og afhjælpes, så de anses som "tilstrækkeligt sikre". Dette udføres efter brug af AFS 2006:4 - Anvendelse af arbejdsudstyr.

Vi hos tec.nicum har stor erfaring med risikoanalyser på gamle/eksisterende maskiner og hjælper jer med alle step til at få en gennemført en korrekt risikoanalyse efter gældende regler og standarder.  
I vurderingen af risici tager vi hensyn til de standarder, som findes indenfor området i dag, men vi vurderer samtidig hvorvidt vi skal opfylde dem helt eller delvist. 

Kontakt os for mer information, og om hvordan vi kan hjælpe jer med jeres risikoanalyser.

Context Column

Onlinekatalog
Brochurer og kataloger