Content

Lock Out Tag Out (LOTO)

Service og vedligehold skal kunne udføres på en sikker måde.

Lock out tag out, eller LOTO som det forkortes, er en metode til at sikre, at maskiner ikke starter uventet, når der fx. udføres service- og vedligeholdelsesarbejde på dem. 

Metoden går ud på, at udelukke alle energier, der kan forårsage skade på personer, der befinder sig inden for et givent risikoområde samt at informere andre om det igangværende arbejde.
Denne metode anvendes for at opfylde de krav, der findes i anvendelsesdirektivet 2009/104/EC og det, som er beskrevet i standarden SS-EN ISO 14118 om at forhindre uventet start, og derefter at kunne have det man kalder sikre stop. 

Vi hjælper jeres virksomhed med at udvikle rutiner for indførelse af LOTO

For at indføre LOTO på en arbejdsplads skal man udvikle procedurer for håndteringen af dette. 
Vi kan hjælpe jer med at designe procedurer, som er tilpasset jeres virksomhed, så i kan udføre service og vedligeholdelse på en sikker måde efter gældende regler.
 

Introduktion af LOTO omfatter:

  • Udvikling af generel procedure
  • Udvikling af maskinspecifikke procedurer
  • Eftersyn af maskiner og nødvendigt LOTO-udstyr
  • Uddannelse af personale
  • Implementering
  • Årlige evalueringer

Kontakt os for mere information.

Context Column

Onlinekatalog
Brochurer og kataloger