Content

tec.nicum - Risikoanalyser og support indenfor standarder for maskinsikkerhed.

Vores afdeling tec.nicum tilbyder konsultydelser indenfor maskinsikkerhed.

Det kan dreje sig om alt ifra hjælp at tolke en standard til risikoanalyser på store anlæg.
Kontakt os for at drøfte hvordan vi kan gøre jeres produktion sikrere.

 

Vores mål på tec.nicum er at skabe en sikrere arbejdsmiljø indenfor industrien. For at opnå en holdbar sikkerhed i og omkring en maskin må beskyttelsesanordningerne gå hånd i hånd med produktionen uden at besværliggøre arbejdet.

Med lang erfaring indenfor maskinsikkerhed med risikoanalyser, standarder og direktiver har vi kompetencen til at hjælpe Jer.

Vi hjælper Jer med risikoanalyser og løsninger i henhold til maskindirektivet og gældende standarder.

 

Hvad er gældende?

En ny maskine skal fremstilles og CE-mærkes iht. "Maskindirektivet - 2006/42/EG" og gældende standarder.
Når maskinen siden er installeret skal den også opfylde "AFS 2006:4 - Anvendelse af arbejdsudstyr".

-Vi går maskinen igennem sammen med Jer, identificerer og bedømmer risici, og sikrer at maskinen opfylder alle krav til en korrekt CE-mærkning. Gennem et tæt samarbejde får i en godkendt maskine.

 

En eksisterende maskine behøves ofte ikke at CE-mærkes på ny, men må stadig opfylde kravene iht. "AFS 2006:4 - Anvendelse af arbejdsudstyr"
-Vi hjælper Jer med risikoanalyser og nødvendig documentation til at opfylde foreskrifter og direktiver korrekt.

 

En eksisterende maskine som er blevet ombygget kan derimod have behov for at CE-mærkes igen.

Dette må vurderes fra sag ti sag og indgår i vores ydelser.
-En vurdering udføres af vores eksperter for at gå videre med den rigtige behandling af maskinen for at opfylde de principper og regler som er gældende.

---

Uddannelse
Vi har også uddannelse i maskinsikkerhed. Se vores kursusudbud i dette link.

---

En sikker og tryg arbejdsplads er inspirerende for de ansatte og en tryghed for de ansvarlige!
Kontakt os for at drøfte hvordan vi kan gøre Jeres anlæg sikrere.

Context Column

Kontakt

Magnus Lundberg
Certificeret Maskinsikkerhedsspecialist
(SP certnr: SC0214-16)

Telefon: +46-(0) 31-3 38 35 03

mlundberg@schmersal.com