Produktnyheder

AZM400 – med en overlegen holdekraft på 10.000 N
AZM400 er en aflåselig afbryder med en holdekraft på 10.000 N.
Med en motordrevet låsebolt opnås en bistabil låsefunktion, når der kræves spænding til både låsning og oplåsning.
Takket være låsefunktionen med to kanaler og genkendelse af den kraftige låsebolt opfylder AZM400 PLe (ifølge EN ISO 13849-1), ikke kun for at afskærmningen er lukket, men også for at afskærmningen er låst.
AZM400

Vigtige egenskaber for AZM400 omfatter en meget stor holdekraft på 10.000 N, det bistabile aktive princip og det elmotordrevne lukkestempel. Det indebærer, at den nye produktfamilie også er velegnet til meget store motordrevne sikkerhedsdøre, f.eks. i CNC-produktionsanlæg. Kombinationen af elektronik og sensorer giver en høj grad af tilgængelighed ud fra brugerens perspektiv samt interessante ekstrafunktioner med et meget højt sikkerhedsniveau.

Den fejlsikrede tvangskobling AZM400 består af en låseenhed med sensorteknologi, et motordrevet lukkestempel, en aktuator med kodet RFID-chip samt et låsehul, hvor lukkestemplet griber fat. Når lukkestemplet har nået en tilstrækkelig dybde i hullet, anses afskærmningssystemet for at være sikkert låst. Så opnår AZM400 en holdekraft på 10.000 N.

Ved at integrere RFID-teknologi i sikkerhedssensorerne kan der opnås et højt kodningsniveau i de individuelt kodede versioner ifølge ISO 14119. Med både tvangskoblingsfunktion og låsning af afskærmningen opnår lukkestemplet PLe og kategori 4 ifølge DIN EN ISO 13849-1 samt SIL 3 ifølge IEC 61508. Det høje sikkerhedsniveau for låsningen af afskærmningen opnås blandt andet med et oplåsningssignal via to kanaler. Derved sikres, at systemet ikke låses utilsigtet op, f.eks. i forbindelse med en krydsforbindelse. Derved forhindres ukontrolleret adgang til risikoområdet.

AZM400 er et bistabilt system, der ved strømafbrydelse bevarer den seneste låsestatus for tvangskobling. Selv ved risici med lang udrulningstid holdes sikkerhedsdøren forsvarligt låst i tilfælde af strømafbrydelse.

AZM400 muliggør oplåsning ved sidekræfter på op til 300 N. Derved undgås afbrydelser i produktionen, og produktiviteten øges for maskiner og system. Takket være den integrerede sikkerhedsrelaterede sensorteknologi, kan lukkestemplets position overvåges, og fejl kan identificeres. Det indebærer, at antallet af fejlmeddelelser mindskes, og det bidrager igen til større produktivitet.

Den nye type kredsløb til indgangssignaler for at manøvrere låsningen af afskærmningen gør det muligt at tilslutte AZM400 til alle normalt forekommende sikkerhedssystemer. Disse sikkerhedssystemer kan udstyres med både P/P- og P/N-udgange. Dertil kræves ingen bestemt version af AZM400.

Schmersal Danmark A/S
Lautruphøj 1-3
2750 Ballerup

Telefon +45-70 20 90 27
Telefax +45-70 20 90 37
Internet: http://www.schmersal.dk

 Produktnyheder

24.05.2016 
 SRB-E - den nye generation af sikkerhedsrelæer mere
23.05.2016 
 SLC/SLG 440, lysgitre - med integreret AS-i mere
23.03.2016 
 RSS260 – nu også med AS-i mere
22.03.2016 
 AZM400 – med en overlegen holdekraft på 10.000 N mere
01.07.2015 
 Kompakt berøringsfri RFID sikkerhedssensor til seriekobling af både sikkerhed og diagnostik. mere
01.02.2013 
 Individuel kodning og justerbar holdekraft – Sikkerhedslås med helt nyt funktionsprincip. mere
01.01.2012 
 Berøringsfri sensor til seriekobling af både sikkerhed og diagnostik mere
15.12.2011 
 Fleksibel, kompakt, ergonomisk: BDF Trykknapskasse for beskyttelsesdøre. Leveres altid i samme høje kvalitet i stedet for en ”gør-det-selv”-løsning. mere
05.10.2011 
 AZM 200 - Låsbart sikkerhedshåndtag med diagnostik mere
12.04.2010 
 CSS 180 - Berøringsfri sensor med avanceret diagnostik mere